top of page

VERWOESTENDE PLASTIC AFVAL UIT DE GEZONDHEIDSZORG

Op dinsdag 1 februari toonde het agentschap Word Health Organisation dat beter bekend staat als de WHO, dat door de Covid-19 pandemische maatregelen er wereldwijd een enorm belastende druk is ontstaan op de systemen omtrent het verwerken van afval uit de gezondheidssector.


Het huidig plastic afval beleid zorgt voor drastisch veel schade voor de mensen en hun hun omgeving. Hierbij is de noodzaak voor een beter afval beleid schrijnend ernstig.bron : https://news.un.org/en/story/2022/02/1110982De baas van het agentschap W.H.O. ; Tedros Adhanom Ghebreyesus zei

Although the pandemic is the most severe health crisis in a century, it is connected with many other challenges that countries face.”

Bekijk onderstaande video vanaf 7:25 minuten betreffende Medical Plastic Waste


Speech Tedros about Medical Plastic Waste:

We're also working to prepare for the future and to address its longer term consequences that includes the challenge of medical waste.

Today WHO published a new report on the burden of medical waste from the pandemic threatening human and environmental health and exposing the need to improve waste

management. Health workers and members of the public rely on huge amounts of personal protective equipment, tests, chemicals, syringes, needles and other disposable products to protect ourselves and others but after we have used it most of it ends up as waste.

30% of health facilities globally and 60% in the least developed countries are not equipped to handle existing medical waste loads, let alone the additional covid19 load. This potentially exposes health workers to needles-stick injuries, burns, infection and affects communities living near poorly managed landfills and waste disposal sites.


The report makes a set of recommendations including using eco-friendly packaging & shipping safe and reusable gloves & medical masks, recyclable or biodegradable materials and cleaner waste treatment technologies & recycling.

The report is a reminder that although the pandemic is the most severe health

crisis in a century. It is connected with many other challenges that countries face.Nederlandse vertaling: Speech Tedros over het Medisch Plastic Afval probleem:


We zijn ook bezig ons voor te bereiden op de toekomst en de gevolgen op de langere termijn aan te pakken, waaronder de uitdaging van medisch afval.

Vandaag heeft de WHO een nieuw rapport gepubliceerd over de last van medisch afval van de pandemie, die de gezondheid van mens en milieu bedreigt en hierbij de noodzaak blootlegt om afval te verbeteren met betrekking tot het beheer.


Gezondheidswerkers en leden van het publiek vertrouwen op enorme hoeveelheden persoonlijke beschermingsmiddelen, tests, chemicaliën, spuiten, naalden en andere wegwerpproducten om onszelf en anderen te beschermen maar nadat we het hebben gebruikt beland het grootste deel ervan als afval.

30% van de gezondheidsfaciliteiten wereldwijd en 60% in de minst ontwikkelde landen zijn niet uitgerust om bestaande ladingen medisch afval te verwerken, laat staan de extra belasting van de covid19. Dit stelt gezondheidswerkers potentieel bloot aan: verwondingen door naalden, brandwonden, infecties en treft gemeenschappen die in de buurt van slecht beheerde stortplaatsen en afvalstortplaatsen wonen.


Het rapport doet een reeks aanbevelingen, waaronder het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen, veilige en herbruikbare handschoenen & medische maskers, recycleerbare of biologisch afbreekbare materialen & technologieën voor schonere afvalverwerking en recycling.

Het rapport herinnert ons eraan dat deze pandemie de meest ernstigste gezondheid

crisis is van deze eeuw, het ook rechtstreeks verbonden is met talrijke andere uitdagingen waar landen mee te maken hebben.

COVID MAATREGELEN GEVOLGEN voor mens en het milieu

Schatting van het Medical Waste report:

Productie van deze diverse single use products

voor de periode tussen maart 2020 en november 2021 (dus in minder dan 2 jaren),

is de afval bert gegroeid met :

+ 87 000 000 Kilogram aan PPE : Protective Equipment = bescherming kledij

+ 2 600 000 Kilogram aan non-infectious waste : 140 000 000 plastic test kits

+ 144 000 000 Kilogram aan additional waste : spuitjes + beschermingsdoosjes

------------------------------

233,6 miljoen Kilogram (plastic) afval voor deze levering.


Buiten deze schade, blijft het een vraagteken hoeveel daadwerkelijke schade er in werkelijkheid werd aangebracht. Denk maar even aan de verpakking van de chemisch hand ontsmettende producten of de (single-use) mondmaskers dewelke hier niet zijn niet in kaart zijn gebracht.


OUR LAST HOPE IS TO CLEAN UP THE PLASTIC MESS, and this can make us unite.

Dit is natuurlijk triest om te lezen en toch blijft er hoop voor de toekomst omdat er in al deze chaos steeds meer mensen bewuster werden en het overzicht konden bewaren. De Lockdown maatregel bracht ook tijd voor gelijkdenkenden om met mekaar te connecteren en de kostbare tijd te gebruiken om samen te brainstormen en hun expertises te bundelen voor ideeën uit te werken naar daadwerkelijke oplossingen.

Zo werkten we samen om plastic vervuiling daadwerkelijk aan te pakken door het via de technology Pyrolysis terug om te vormen naar het basisingrediënt: geraffineerde olie. Zo werd de Group Corsair een feit en vierden we enkele maanden geleden het éénjarig bestaan met tal van prachtige resultaten waarbij men nu een totaal diverse oplossingen bieden voor het management van afval in zijn totaliteit. De hoofdprioriteit is en blijft waarde creëren, omdat er op deze lucratieve manier steeds meer en sneller gekocht en gebouwd kan worden. Deze onderneming is ondertussen uitgegroeid en lijkt in de komende jaren, op meer dan honderd locaties het afval te sorteren, documenteren en registreren op het transparant Blockchain systeem waar iedereen elke kilo afval kan volgen via een live video feed.

Wil je Plastic Neutraal worden, dit bewezen project steunen of deel worden van onze Plastic Community?

Stuur een bericht via www.UED.Nu en we tonen enkele mogelijkheden als klant, promotor, onderneming of afval management dat wil meegenieten van deze technologische lucratieve vooruitgang.


Goed doen voor deze wereld voelt geweldig

Dennis Schoofs

bottom of page