top of page

Jobs slinken als sneeuw voor de zon


Jobs verdwijnen steeds sneller

dus het is tijd dat we onszelf updaten en klaar maken voor een wereld waar machines het werk doen voor ons.


Soms hoor ik mensen praten dat ze nog 10 of 20 jaar moeten werken tot hun pensioen. Ik vrees dat ze teveel gewerkt hebben en te weinig tijd hebben kunnen maken om te ontdekken hoe ver we in 2018 al stonden. Bekijk onderstaande video.

Jobs verdwijnen en nieuwe vaardigheden verschijnen.


BOSTON DYNAMICS • Robots die lijken op Terminator, I-Robot,De boodschap is duidelijk: stop onmiddellijk met traditioneel denken en start met digitaal denken. Mits een snelle bewustwording kan alles automatisch, transparant, snel maar vooral veilig zodat we we samen van deze wereld een mooiere plek kunnen maken.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page