top of page

Johan helpt Leuvense studenten met bewustzijnsverruiming.

Johan Strauven kwam op het idee om bewustzijnsverruiming te brengen in de studentenstad Leuven. Zij zijn de nieuwe generatie en het is goed om te weten wat er voor hun op het spel staat betreffende de vervuiling van plastic afval.


Er zijn oplossingen maar wanneer te weinig mensen werkelijk beseffen wat het probleem is zal er geen oplossing komen en blijft het afval zich opstapelen totdat het voor iedereen te laat is. We hebben een nuttige, lucratieve en milieuvriendelijke oplossing, die het de moeite loont om er met alle ernst in te verdiepen.Leer de nieuwe manier van wereldwijde oplossing voor vervuiling:

Vervuilers betalen | Oplossers worden beloond


Facts Beat Conversation.


Bekijk de huidige resultaten, blijf ons volgen, steun ons of help ons de volgende fase bekend te maken : Wereldwijde Duplicatie..


Dennis.

"Meten is Weten en laat Resultaten voor zich Spreken"


Universal Energetic Dynamics Integratie van professionele vaardigheden.

Dennis Schoofs | Mentor | www.UED.Nu

☆ Conscious Awareness Coaching

★ Purpose Driven Entrepreneurship

bottom of page