top of page

PROJECT THAILAND

Project 1 te Thailand is draaiende en de productie van GEAVANCEERDE BIO BRANDSTOF is van kracht. Dit soort brandstof kan het verschil maken voor het milieu.

Waarbij normale brandstoffen zwaar vervuilend zijn is deze vorm van brandstof een prachtig alternatief omwille van het zéér lage tot nihil zwavel gehalte. Bij het veranderen van traditionele brandstof naar geavanceerde bio brandstof in de huidige brandstofmotoren komt er onmiddellijk veel minder minder Co2 in de lucht en wordt voor de maritieme transportwezen, dewelke gekend zijn om de grootste vervuilers ter wereld te zijn, het zwavelgehalte gereduceerd naar nihil. Dankzij de nieuwe internationale wetten moet de scheepvaart zich vanaf januari 2020 wettelijk gezien aanpassen naar de nieuwe normen en dit sluit perfect aan op de vraag van het aanbod dat we kunnen bieden.

De verkochte low sulphur advanced bio fuel wordt betaald in traditioneel geld (fiat currency) en de waarde word omgeruild naar Susnova Valuta dewelke als een stable token of anders verwoord een "smart contract" zal fungeren op het digitale Blockchain systeem waarbij snelheid, transparantie, eerlijke en veilige handel van kracht is.


Wat zo bijzonder is om te beseffen is dat deze Susnova Valuta in "aantal" gelimiteerd zijn maar niet in waarde. De waarde wordt bepaald door de verkocht liters bio brandstof geproduceerd van de gefinancierde machines.

Dus zo lang er plastic afval is kan de waarde enkel stijgen en er is nog heel wat kuiswerk te verrichten op Aarde.In het kort maken we waardeloos plastic wat dagdagelijks massaal wordt weggesmeten, terug iets nuttig dat beter is voor deze wereld. Als je een glimps kan ontdekken van hoe diep het probleem rond plastic afval is kan je enkel blij worden wanneer je beseft dat de meerwaarde die we kunnen bieden simpelweg onbetaalbaar is. Het gaat om meer dan onszelf.
We hebben in onze handen een bewezen concept dat we wereldwijd kunnen dupliceren waarbij plastic afval wordt omgezet naar advanced biofuel en dankzij de steun van iedereen die dit verhaal nauw in het hart draag en zijn of haar tijd en energie wil insteken tevens zal beloond worden in punten die ze zelf kunnen omzetten naar de valuta Susnova.


Wil je meer weten laat het ons weten en neem contact op.


Dennis Schoofs
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page