top of page

CSR Plastic Credit Visuele Illustratie


Omdat het groter geheel van Corsair soms uitdagend kan zijn, zorgden we voor een illustratie die een beeld kan vormen over de werking van CSR Plastic Credits


Disclaimer we bieden geen financieel advies en dit is geen officiële voorstelling van het bedrijf zelf, louter een eigen interpretatie van de mogelijkheden mbt CSR.


CSR Plastic Credit is een digitaal bewijs dat je gratis krijgt nadat je in je persoonlijke of in naam van je bedrijf een plastic-afval-verwijderingsdienst aankoopt. (Hier krijg je een factuur)


Deze CSR zijn in vorm van een token, wereldwijd publiek zichtbaar op het innovatieve digtitale Blockchain systeem.


De waarde van CSR is dat ze staan voor gedocumenteerde plastic afval recyclage. Per CSR is er 100 gram plastic afval uit ons milieu teruggewonnen.

Er zijn in het totaal maximaal 10 miljard digital assets beschikbaar waarbij op 31 dec 2024 alles wat niet is bedeeld vernietigd; voor altijd geblokkeerd word via Burning.


Elke CSR Plastic Credits staat geregistreerd op persoonlijke naam of naam van ene bedrijf en kunnen worden ingeruild tegen officiële Corsair Plastic Neutraliteit certificaten of kunnen worden bijgehouden en ter aller tijden verkocht worden tegen de prijs van de marktwaarde.


Bij de aankoop van een plastic afval verwerkingsdienst gaat de netto winst naar het investeren van nieuwe projecten en nieuwe prysolyse reactoren die plastic afval omvormen naar Low Sulphur High Premium Advanced Bio Oil, dewelke verkocht wordt aan de petrochemie en doorverkocht aan plastic fabrikanten die er opnieuw plastic van maken. Zo wordt plastic 100% circulair.


Wil je als milieubewuste zaakvoeder iets goed doen voor deze wereld?


optie1 = koop een plastic afval verwijderingsdienst, Corsair doet het werk en jij krijgt de erkenning.

optie 2 = los van CSR kan je voortaan ook mede-eigenaar worden van Corsair Chemical Recycling


Wil je meer weten hoe jij kan meegroeien met dit Collectief Werelddoel?
1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Rated 5 out of 5 stars.

Duidelijke illustratie van het Corsair Buy Back Programma voor milieubewuste klanten en netwerkers.

Like
bottom of page