top of page

Wij maken geschiedenis met ons Collectief Werelddoel

Kijk wie er in het midden op de foto staat :-)

Dennis, Sylvia, Paolo en Johan.

Waarom zijn deze vier dappere Belgen in Finland?

Dankzij onze samenwerking in het lanceren van deze revolutionaire oplossing voor plastic afval door het terug te vormen naar olie dat wordt verkocht aan plastic fabrikanten zodat nieuw plastic kunnen maken. Turning trash into cash.

Nieuw plastic maken van het oud dat er ligt te rotten... Dat is deze oplossing doet.

Nu is Corsair gestart in Finland.


Stap aan boord in een wereld waar geschiedenis wordt geschreven, waar verhalen tot leven komen en nieuwsgierigheid ontketend wordt. Duik diep in het verleden, waar elk moment een puzzelstukje is dat ons heden vormt. Ontdek de verborgen schatten van kennis en laat je verbeelding jouw vleugels spreiden en je nieuwsgierigheid de koers bepalen. Samen schrijven we geschiedenis, elke dag een nieuwe pagina waarin we een mooiere toekomst creëren voor onszelf, de samenleving en voor het Collectief en vooral voor de volgende generaties. Laat je verlangen naar meer weten de drijvende kracht zijn voor onze collectieve zoektocht voor meer vrijheid.

Ben je klaar om mee te groeien?

"Ontdek onze baanbrekende oplossing voor plastic afval die de milieucrisis bestrijdt. Help mee aan een schonere wereld met onze innovatieve milieuvriendelijke technologie.Plastic Waste Chemical Recycling
Corsair Finland Kaipola


Corsair Finland Kaipola
Plastic Waste Chemical Recycling


Plastic Waste Chemical Recycling
In deze 300 meter komen er 50 Pyrolyse Reactoren


We verwelkomen je om samen te werken. Corsair for a Cleaner Future focust zich op de missie om de wereld te positief te transformeren. Dit door het aanpakken van de groeiende plastic afvalproblematiek. Hun innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen bieden duurzame alternatieven voor de traditionele methoden van plastic afval verwerking. Met behulp van geavanceerde technologieën vormen ze waardeloos plastic afval om naar waardevolle grondstoffen, terwijl dat ze de ecologische impact van plastic afval reduceren.

Deze plastic afval oplossing is ontwikkeld met het oog op het verminderen van de negatieve gevolgen van plastic op het milieu. In plaats van plastic afval te laten eindigen op stortplaatsen of in de oceaan, maken ze gebruik van geavanceerde technologieën om het afval te transformeren tot bruikbare materialen. Door dit te doen, verminderen ze de hoeveelheid plastic afval en vermijden ze gelijktijdig verdere aantasting van de natuurlijke habitats en ecosystemen.

Wat hun oplossing met traditionele recyclage bedrijven onderscheidt is het feit dat ze gebruikmaken van milieuvriendelijke methoden doorheen het gehele proces. Corsair maakt geen gebruik van schadelijke chemicaliën of verbrandingstechnieken die schadelijke emissies veroorzaken. In plaats daarvan implementeren ze een duurzame benadering waarbij deze vorm van recycling de meest efficiënte manier is om het probleem van vervuiling door plastic afval te stoppen en omvormen naar een circulaire oplossing. Chemical Recycling stelt ons in staat om waardevolle grondstoffen te herwinnen en tegelijkertijd de plastic voetafdruk te verminderen.


Corsair is vastbesloten om een blijvende impact te creëren op het gebied van milieubescherming. Ze werken samen met overheden, bedrijven en gemeenschappen om bewustwording te vergroten en duurzame verandering te stimuleren. Deze milieuvriendelijke oplossing biedt een effectieve methode om plastic afval te verminderen en draagt ook bij aan het bevorderen van een circulaire economie met behoud van kostbare natuurlijke hulpbronnen.


Conclusie: Het is de perfecte tijd om actie te ondernemen en onze planeet te beschermen tegen de verwoestende effecten van plastic afval. Met deze innovatieve en milieuvriendelijke oplossing kunnen we samen de wereldwijde plastic crisis aanpakken. Kies voor een duurzame toekomst, kies voor Corsair for a Cleaner Future. Now. Neem vandaag contact met ons op, leer ons kennen. Doe met ons mee zodat jij ook meegroeit met Corsair for a Cleaner Future.


Dennis Schoofs

Corsair Senior Executive Coordinator

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page