top of page

Turning our Plastic Enemy into Energy

Onze wereld heeft nood aan positieve energie.

Dennis werd gevraagd om aanwezig te zijn in Nederland. Hij leert steeds meer bij over de diepgang van het plastic afval en beseft dat het probleem groter is dan we ons kunnen voorstellen.


Het voorbije weekend zijn we als gast ontvangen om samen te werken aan één grote missie met name onze rommel opkuisen in deze wereld.Plastic vervuiling grijpt alle aandacht…

Massaal worden we dagdagelijks geconfronteerd met deze harde realiteit.

Schokkende foto’s tonen dat oceanen zich vullen met plastic met als gevolg verstikkende natuur, dieren en mensen.

MO LATRECH with Dr METTA
MO LATRECH with Dr METTA

Het is één van de grootste bedreigingen voor elk levend organisme op onze planeet en elk van ons draagt hiervoor verantwoordelijkheid.

Door dit probleem aan te pakken helpen we aan een betere toekomst voor ons allen.


Grote positieve veranderingen zijn schaars maar we bevinden ons nu op een kantelpunt.


We maakten kennis met de bedenkers, de strategische leiders en het volledige organisatieteam die elk met hart en ziel werken aan het oplossen van dit wereldwijd probleem.

Hamza • Dr Metta • Giacomo

De passie en de enorm hoog geladen positieve energie samen met het enthousiasme van elke persoon wist me enorm te raken.


Iedereen in onderstaande foto's, staat 's morgens vroeg in de ochtend op en gaat pas laat in de nacht slapen werkend aan één duidelijke missie.

Stuk voor stuk doeners met focus op één ambitieus doel.


Iedereen, die wil, kan aan deze actiegerichte oplossing zowel direct als indirect deelnemen om de wereld zo snel als mogelijk op te schonen van plastic vervuiling.Wil jij ook uw steun toedragen aan deze missie, dan nodig ik je graag uit op ons volgend Event. Kom luisteren en voel wat er leeft zodat kan je het verhaal volledig kan begrijpen.
Dennis Schoofs

www.UED.Nu

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page