top of page

Woordenschat : "EigenLijk"

Het viel me op dat het woord Eigenlijk, eigenlijk enorm veel gebruikt wordt. Daarom dat ik er even over wilde brainstormen wat het woord in de essentie betekent en met welke emotionele geladenheid we mekaar belasten wanneer we deze woordkeuze gebruiken.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page